Koordynatorzy

 

W Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu kompletną dokumentację związaną z pomocą materialną dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przyjmujemy tylko w godzinach urzędowania. Wnioski przyjmowane są w kolejności zgłoszeń.

 

Wielkość fontu
Kontrast