Koordynatorzy

Kompletną i podpisaną dokumentację związaną ze świadczeniami proszę wysyłać listem poleconym na adres Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków lub wrzucić do skrzynki mieszczącej się obok portierni w budynku na ul. Michałowskiego 12.