Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

Serdecznie zapraszamy do udziału w pilotażu projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni.  

Działania w ramach pilotażu koncentrować będą się na indywidualnym i wieloaspektowym wsparciu nauczycieli/nauczycielek w obszarze podnoszenia kompetencji dydaktycznych, wprowadzaniu nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych oraz planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Osobom uczestniczącym w projekcie będzie towarzyszył(a) Doradca/Doradczyni.  

Oferujemy od 15 do 18 godzin wsparcia w procesie, który będzie miał następujące etapy:  

  1. rozpoznanie potrzeb Uczestnika/Uczestniczki Pilotażu – dookreślenie celów i oczekiwań w zakresie współpracy z Doradcą/Doradczynią, 
  2. zakontraktowanie przebiegu współpracy,
  3. dostosowanie form wsparcia do realnych potrzeb Uczestnika/Uczestniczki,
  4. wsparcie procesu doskonalenia zawodowego,
  5. identyfikacja zasobów i potrzeb po zakończeniu procesu wsparcia. 

To prawdziwa szansa na rozwój i zbudowanie swojego portfolio dydaktycznego pod profesjonalnym okiem Doradcy/Doradczyni. Rekrutacja do pilotażu rozpocznie się 9 lutego 2023 r. o godzinie 8.00 i potrwa do 16 lutego 2023 roku do godziny 12.00.  

Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://tiny.pl/w4w96 

W pierwszym etapie procesu rekrutacyjnego obowiązuje kolejność zgłoszeń, zachęcamy więc, aby nie odkładać tego na ostatnią chwilę. Wyniki rekrutacji zostaną wysłane 20 lutego 2023 roku na Państwa służbowe adresy e-mail, wyniki ewentualnej rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone 24 lutego 2023 roku. 

 

Czekamy na Państwa zgłoszenia!
Zespół DDU

 

Załączniki:


Powrót