Realizacja procedur

Dokumentacja związana z funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM:

Akty prawne, wytyczne, wzory dokumentów, narzędzia, w oparciu o które realizowane są poszczególne procedury w ramach Wewnętrznego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia:

Procedura 4.1.1.:

Procedura 4.1.2.:

Procedura 4.1.4.:

Procedura 4.1.5.:

Procedura 4.1.6.:

Procedura 4.1.7.:

Procedura 4.1.8.:

Procedura 4.2.1.:

Procedura 4.2.2.:

Procedura 4.2.4.:

Procedura 4.3.2.:

Procedura 4.4.1.:

Procedura 4.5.2.:

Procedura 4.5.3.:

Procedura 4.6.3.:

Inne:

Wielkość fontu
Kontrast